Fizjoterapia

W Ośrodku prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne z dziećmi z zakresu fizjoterapii. Raz w roku podopieczni badani są przez lekarza specjalistę rehabilitacji i na tej podstawie układane są plany indywidualne dla każdego dziecka. W zależności od potrzeb, dysfunkcji, stosuje się ćwiczenia z zakresu kinezyterapii, zabiegi fizykoterapeutyczne i masaże. Dwa razy w tygodniu dzieci uczestniczą w zajęciach grupowych na sali gimnastycznej oraz raz w miesiącu wyjeżdżają na basen.

Kinezyterapia.
Stosuje się w niej następujące metody, ćwiczenia:
* Metoda PNF;
* Stymulacja bazalna;
* Ćwiczenia w UGUL-u-kabinie do ćwiczeń w podwieszeniu;
* Ćwiczenia ogólnousprawniające;
* Ćwiczenia równoważne;
* Ćwiczenia korekcyjne stóp;
* Ćwiczenia manualne, samoobsługi;
* Ćwiczenia bierne, czynne;
* Ćwiczenia rozciągające;
* Ćwiczenia oddechowe
* Gry, zabawy ruchowe;
* Nauka chodu;
* Fizykoterapia;

Kinezyterapię uzupełnia się zabiegami fizykalnymi:
Światłolecznictwo – naświetlanie lampą Sollux;
Magnetostymulacja – urządzeniem Viofor;
Masaż klasyczny;
Masaż segmentarny.