Członkowie stowarzyszenia

SKŁAD ZARZĄDU PSONI koło w Pyrzycach
  • Bożena Rojek  – Przewodnicząca Zarządu Koła
  • Anna Cieślak  – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
  • Adriana Cech – Skarbnik Zarządu Koła
  • Beata Figiel – Sekretarz Zarządu Koła
  • Ewa Ciesielska – Balcerak – Członek Zarządu Koła
  • Beata Marko – Członek Zarządu Koła
  • Anna Górecka  – Członek Zarządu Koła

 

Skład Komisji Rewizyjnej:
  • Damian Błażejewski – Przewodniczący Komisji
  • Hanna Kempska – Członek Komisji
  • Andżelika Tworzewska – Członek Komisji

Członkami Stowarzyszenia są (art.7 Statutu) rodzice i opiekunowie prawni, osoby
z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele,
w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.