Członkowie stowarzyszenia

SKŁAD ZARZĄDU PSONI koło w Pyrzycach
 • Bożena Rojek  – Przewodnicząca Zarządu Koła
 • Małgorzata Maciejewska  – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
 • Maria Mleczko – Skarbnik Zarządu Koła
 • Beata Figiel – Sekretarz Zarządu Koła
 • Anna Prokop – Członek Zarządu Koła
 • Anna Cieślak – Członek Zarządu Koła
 • Ewa Ciesielska – Balcerak  – Członek Zarządu Koła

 

Skład Komisji Rewizyjnej:
 • Damian Błażejewski – Przewodniczący Komisji
 • Adriana Cech – Członek Komisji
 • Andżelika Tworzewska – Członek Komisji
 • Wanda Germata-Bejuk – Elektor Komisji

Członkami Stowarzyszenia są (art.7 Statutu) rodzice i opiekunowie prawni, osoby
z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele,
w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.