Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia specjalistyczne to szczególny typ zajęć szkolnych. Prowadzone są przez specjalistów-nauczycieli o specjalnych kwalifikacjach i uprawnieniach. Specjalny charakter zajęć zależy od miejsca prowadzonej terapii- jest to miejsce wyposażone w pomoce specjalistyczne do określonej terapii lub metody pracy. Zajęcia specjalistyczne mają charakter zajęć korekcyjno-kompensacyjnych lub usprawniających i wzmacniających mocne strony dziecka.