O nas

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Puchatek” zostało założone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach w 2013 roku. Nasza siedziba mieści się w wyremontowanym budynku przy ul. Poznańskiej 1 w Pyrzycach. Obecnie w przedszkolu jest 6 grup przedszkolnych – Kangurki, Króliczki, Tygryski, Kłapouszki, Sówki I, Sówki II. Dodatkowo są jeszcze sale do terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, fizjoterapeutycznej, integracji sensorycznej. Dzieci korzystają również z niewielkiej jadalni z aneksem kuchennym. Łazienki dostosowane są w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Godziny pracy przedszkola: 7.00 – 15.00  od poniedziałku do piątku,  dzieci przebywają w godzinach 7.30 – 15.00.

Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. Nie pobieramy czesnego ani dodatkowych opłat za indywidualne terapie specjalistów w przedszkolu.

Każdemu dziecku z opracowujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny i zapewniamy zindywidualizowany tok zajęć edukacyjno-terapeutyczny w grupie.

Oddziały przedszkolne w większości liczą do 5 osób.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycieli, terapeutów jak i asystentów nauczyciela.

Gwarantujemy profesjonalne zajęcia z rehabilitantami, psychologiem, logopedą i neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej. Dzieci korzystają również z zajęć dogoterapii, hipoterapii, wyjeżdżają do groty solnej i na salę zabaw dla dzieci. Dodatkowo wychowankowie objęci są zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.