Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Nowielinie – Krótka charakterystyka

Ośrodek powstał z inicjatywy rodziców i opiekunów, którzy podjęli decyzję w 1996 roku o utworzeniu pyrzyckiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dnia 01.01.2001 roku Zarząd Główny PSOUU w Warszawie powołał Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy. W dniu 25.09.2001 roku uroczyście inaugurowano działalność OREW w Nowielinie. W tym samym roku w Ośrodku odbył się generalny remont. Brali w nim udział wszyscy pracownicy, zaprzyjaźnione osoby oraz rodzice dzieci, uczęszczających do Ośrodka. Remont odbył się przy wsparciu finansowym Energetyki Szczecińskiej S.A. Pracy było dużo, ale efekty okazały się zdumiewające. Dzięki powstaniu Ośrodka stworzono szansę na wyjście do społeczeństwa i stworzenie godnych warunków do rehabilitacji dzieciom i młodzieży sprawnej inaczej oraz do realizacji ról społecznych. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego, fizycznego i osobowego rozwoju ludzi upośledzonych umysłowo oraz aktywnego i godnego ich uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Metody pracy

Bardzo istotne w procesie dydaktycznym jest dobór modelu nauczania i uczenia się dostosowany do wychowanków. To jaki sposób przekazu informacji nauczyciel wybierze zależy od jego indywidualnych predyspozycji oraz od dzieci, z którymi ma do czynienia. Warto pamiętać o różnicach indywidualnych w procesie uczenia się każdego człowieka. W związku z występującymi trzech rodzajami przyswajania wiedzy przez uczniów (słuchowcy, wzrokowcy, czuciowcy) nauczyciel w celu efektywnego nauczania dobiera zarówno metody jak i formy pracy z uczniami, które jak najpełniej wesprą ich w procesie uczenia się.