Rehabilitacja 25 plus

PSONI Koło w Pyrzycach przystąpiło do realizacji II edycji Pilotażowego Programu „Rehabilitacja 25 plus”. Termin realizacji : 01.09.2019-30.06.2020.

Uczestnikami programu mogą być absolwenci Ośrodków Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczych, Niepublicznych Szkół Przysposabiających do Pracy w wieku powyżej 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacja społeczną w placówkach dziennej aktywności. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość udziału w programie osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 23 roku życia.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie, w celu uzyskania informacji zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia: Nowielin 40 lub kontaktu telefonicznego: 91 5777874. Program jest otwarty dla uczestników przez cały okres jego realizacji.

Realizacja Programu możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAPRASZAMY