NASZ BEZPIECZNY WTZ

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach z siedzibą w Nowielinie realizuje Umowę zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestnikom zajęć prowadzonych przez warsztat terapii zajęciowej oraz zajęć prowadzonych w ramach zadań zlecanych przez PFRON (art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Założeniem programu jest wsparcie WTZ-ów w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii oraz prowadzeniu zajęć z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi. Uzyskane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz na środki dezynfekcyjne i niezbędne wyposażenie potrzebne do prawidłowego ich stosowania. Dzięki temu możliwy był zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji , a także przedmiotów wykorzystywanych w ramach codziennej dezynfekcji takich jak ozonatory powietrza oraz bezdotykowe stacje do dezynfekcji dłoni. Otrzymane środki są dla nas ogromnym wsparciem, które pozwala nam na codzienną, bezpieczną pracę.