Odwiedziny Organizacji TZU CHI

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Nowielinie miały okazję gościć Międzynarodową Organizację Tzu Chi https://global.tzuchi.org/ zaproszoną do  nas przez panią Justynę Łyjak. Tak miłe odwiedziny wywołały uśmiech na twarzach uczniów oraz całej kadry. Cieszymy się, że dołączyliście do grona przyjaciół PSONI Koło w Pyrzycach i liczymy na dalsze wsparcie😃

Więcej na naszym FB