Arteterapia

Arteterapia – terapia przez sztukę. Jest formą psychoterapii (sztuka +terapia) a także formą rozwoju osobistego. Do arteterapii zaliczamy: wszelkiego rodzaju formy malarstwa, prace plastyczne, muzykoterapię, bajkoterapię, filmoterapię, teatroterapię, choreoterapię, itp. Ten rodzaj terapii jest spontanicznym procesem tworzenia i nie wymaga od osób w niej uczestniczących doświadczenia lub zdolności artystycznych. ” Świadome, planowane i systematyczne oddziaływanie sztuką w celach terapeutycznych”. „Spontaniczna, nieskrępowana twórczość „. Celem stosowania metody jest przede wszystkim utrzymanie bądź podniesienie poziomu fizycznego, stanu umysłowego i emocjonalnego.

Funkcje arteterapii:
1) rekreacyjna
2) edukacyjna;
3) korekcyjna

Terapia przez sztukę znajduje zastosowanie we wszystkich działaniach o charakterze terapeutycznym, wychowawczym, profilaktycznym, a także edukacyjnym.
Terapia powoduje wzrost zdolności percepcyjno–poznawczych,
socjalizacji, uzewnętrznianiu przeżyć i doznań, usprawnianiu możliwości
ruchowych.

Cele szczegółowe arteterapii:
1) Pobudzanie wszechstronnego rozwoju ucznia.
2) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych.
3)Rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji.
4) Rozwijanie sprawności manualnej.
5) Podnoszenie poziomu samoakceptacji.
6) Uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiązaniem kontaktów.