Pracownia plastyczno-artystyczna

W pracowni plastyczno- artystycznej uczestnicy rozwijają umiejętności plastyczne i poczucie własnej wartości. Głównym i ważnym celem pracowni jest usprawnianie uczestników w wielu dziedzinach życia, zwłaszcza zawodowego i społecznego. Pracownia plastyczna poprzez różne formy terapii realizuje cele rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami plastycznymi, rozwijają i doskonalą sprawność manualną, stają się bardziej kreatywni, pomysłowi i twórczy. Dzięki temu rozwijana jest inwencja twórcza, wyobraźnia, kształtowane są potrzeby estetyczne, cierpliwość, a także dokładność w wykonywaniu prac oraz zainteresowania i rozwój wyobraźni artystycznej. Podczas zajęć w pracowni ćwiczona jest koordynacja wzrokowo- ruchowa, spostrzegawczość w wykonywaniu zadania, dzięki czemu prace są starannie i estetycznie wykonane.
W pracowni odkrywane są indywidualne talenty twórcze uczestników, którzy chętnie poznają nowe techniki plastyczne i wykorzystują je w procesie tworzenia nowych prac.
W pracowni pracuje sześciu uczestników. Każdy z nich pracuje na miarę swoich możliwości zgodnie z planem pracy pracowni. W pracowni powstaje wiele prac malarskich, wyklejanek z papieru, bibuły, decoupage, string artu i wielu innych technik plastycznych. Prace uczestników biorą udział w konkursach i wernisażach.

W pracowni wykonujemy prace takie jak:
  • prace rysunkowe,
  • malowanie obrazów różnymi technikami malarskimi,
  • prace rękodzielnicze z papieru i z bibuły,
  • wykonywanie ozdób i dekoracji,
  •  robienie stroików świątecznych,
  • ozdabianie metodą decoupage.

Ponadto w pracowni plastycznej rozwijane są zainteresowania pracą twórczą i poszerzanie wiedzy uczestników o zagadnienia z zakresu sztuki. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Dodatkowym zadaniem uczestników jest dbałość o teren zielony znajdujący się przy siedzibie Stowarzyszenia. Uczestnicy zajmują się m.in. pieleniem chwastów, koszeniem trawy, przycinaniem, wycinaniem, przesadzaniem, uzupełnianiem, podlewaniem, nawożeniem roślin wieloletnich jak i jednorocznych.