Pracownia komputerowo-poligraficzna

Pracownia ta umożliwia rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak: drukarka, skaner, aparat cyfrowy. Oprócz tego można nauczyć się obsługi laminarki i bindownicy. Wykonuje się tu druki na potrzeby bieżące WTZ, kartki okolicznościowe, wizytówki i inne.
W pracowni prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe rozwijające funkcje poznawcze.
Cele:
1. Przyswojenie podstawowych informacji dotyczących komputera:
 • zapoznanie się z przepisami BHP obowiązujących w pracowni komputerowo–poligraficznej,
 • prawidłowe włączanie/wyłączanie sprzętu komputerowego,
 • zapoznanie się z środowiskiem systemu operacyjnego Windows,
 • kopiowanie, wycinanie, wklejanie, przenoszenie plików i folderów,
 • zapisywanie na nośniku danych (CD-R, DVD, pendrive, dysk zewnętrzny)
2. Praca w edytorach tekstu:
 • zapoznanie się z podstawowymi funkcjami edytorów tekstu,
 • pogrubianie tekstu,
 • zapoznanie się z malarzem formatów,
 • wstawianie cyfr/liczb/liter w wolne pola tekstowe,
 • zmiana koloru/kroju/wielkości czcionek,
 • wstawianie obrazu graficznego, clipartu, kształtu, wykresu,
 • zapis na nośnikach danych wykonanej pracy.
3. Praca w programie graficznym Paint, Gimp:
 • zapoznanie się z podstawowymi funkcjami programu,
 • rysowanie, kolorowanie kształtów,
 • stawianie obrazu graficznego,
 • stawianie tekstu.
4. Obsługa sprzętu poligraficznego (niszczarka, gilotyna, bindownica, laminarka, BigShot):
 • zapoznanie się z przepisami BHP dot. sprzętu,
 • zapoznanie się z podstawowymi funkcjami sprzętu,
 • wykonywanie ozdób dekoracyjnych z papieru (papieroplastyka),
 • przecinanie, wykrajanie, wytłaczanie elementów bazowych,
 • projektowanie i drukowanie kalendarzy, dyplomów, zaproszeń, podziękowań.