Zajęcia z Tyflopedagogiem

W placówce odbywają się dla dzieci niewidomych i niedowidzących zajęcia tyflopedagogiem. Dla każdego dziecka przygotowany jest Indywidualny Program Rewalidacyjny. Dzieci uczestniczące na zajęciach uczą się postrzegania świata pozostałymi zmysłami, czynności życia codziennego oraz orientacji przestrzennej.

Zajęcia tyflopedagogiczne prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem w wymiarze 20-30 minut dziennie.