Zajęcia z Surdopedagogiem

Surdopedagog jest to specjalista zajmujący się uczeniem, terapią, diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej. W swojej pracy surdopedagog stosuje różne formy i metody pracy dostosowane do umiejętności oraz możliwości uczniów w zależności od stopnia niepełnosprawności. w swojej pracy surdopedagog wykorzystuje aparaturę słuchową, język migowy, alfabet palcowy oraz mowę dźwiękową.

Terapia surdopedagogiczna obejmuje ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu a także kształtuje mowę. Rozwija słuch fonemowy i fonematyczny, pamięć i koncentrację uwagi słuchowej, nadaje znaczenie dźwiękom. Zajęcia mają na celu rozwój koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej, rozwijają zasób słownika biernego i czynnego, doskonalą sprawność artykulacyjną, kształtują umiejętność wypowiadania się.