Zajęcia rozwijające kreatywność

Kreatywność (postawa twórcza; od łac. creatus czyli twórczy) – proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. (źródło Wikipedia).Zajęcia rozwijające kreatywność mają na celu stymulowanie wyobraźni, zainteresowań, aktywności twórczej uczniów oraz wyrażaniu przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla nich środków  artystycznych, praktycznych i technicznych. Umożliwiają odbiór, tworzenie, nabywanie praktycznych umiejętności, wyzwalają poczucie sprawstwa. Wpływają na rozwój emocjonalny i fizyczny, ukierunkowują rozwój działania przydatne w przyszłości.