TUS

Trening Umiejętności Społecznych jest metodą terapii umożliwiającą zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym. Każde zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości danej grupy, gdyż z założenia mają one dotyczyć trudności doświadczanych przez uczestników. Zajęcia zawierają w sobie elementy uczenia konkretnych umiejętności. Ważnym punktem zajęć jest wyjaśnienie jaka umiejętność będzie ćwiczona oraz czemu ona służy, należy również pokazać w jakich sytuacjach najlepiej ją wykorzystać. Po wprowadzeniu prowadzący modelują daną umiejętność (tak by uczestnicy widzieli, jak powinna ona wyglądać), a następnie każda osoba odgrywa scenki w których ćwiczy konkretne zwroty, postawę ciała, gesty. Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne dotyczące wykonanego zadania. Większość zajęć zawiera również elementy treningu komunikacji oraz pracy nad emocjami.

 

Cele metody:
Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci:
– zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
– współdziałania w grupie podczas zabawy i pracy,
– zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Wspomaganie rozwoju osobistego dzieci:
– budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
– kształtowanie poczucia własnej wartości,
– wdrażanie do wyrażanie siebie w różnych formach działalności,
– rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną

Wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej:
– zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników,
– zdobywanie umiejętności zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych,
– uczenie się sposoby odreagowywania napięć emocjonalnych.

 

Narzędzia w treningu umiejętności społecznych:

 • karty emocji i sytuacji społecznych – fotografie, rysunki, filmy przedstawiające emocje
 • notes rzeczy trudnych – może byś prowadzony w formie pisemnej czy obrazkowej
 • łańcuchy zdarzeń – albumy/plany aktywności – sekwencje zachowań przy określonych czynnościach czy postępowanie w danej sytuacji przedstawione za pomocą zdjęć lub prostego opisu z drukiem komputerowym.

 

TUS obejmuje 10 podstawowych umiejętności społecznych:

 1. Zawieranie i podtrzymywanie znajomości.
 2. Aktywne słuchanie.
 3. Zadawanie pytań.
 4. Mówienie NIE – odmawianie oraz akceptowanie czyjegoś NIE.
 5. Inicjowanie rozmowy, włączanie się i podtrzymywanie rozmowy.
 6. Wyrażanie krytyki i reagowanie na krytykę.
 7. Proszenie o pomoc i pomaganie innym.
 8. Radzenie sobie z emocjami i uczuciami – rozpoznawanie emocji i odpowiednie ich wyrażanie.