Terapia metodą Tomatisa

Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna. Wspiera funkcje słuchowe i stymuluje centralny układ nerwowy poprzez dźwięki o określonej, zróżnicowanej częstotliwości. Rozwija uwagę słuchową, wspiera prawidłową selekcję i analizę dźwięków oraz lateralizację prawouszną. Programy dostosowane są do indywidualnych potrzeb w oparciu o diagnozę audiologiczną. Terapia prowadzona jest przy użyciu urządzenia zwanego „elektronicznym uchem”, które jest modelem idealnego ucha. Podczas treningu, który składa się z kilku faz, indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Cały trening składa się z kilku faz od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię do aktywnego udziału pacjenta. Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest testem uwagi i lateralizacji słuchowej – badaniem przeprowadzanym za pomocą audiometru.