Muzykoterapia

W naszym Ośrodku w pracy na co dzień stosowane są: „Nowe rytmy” – gimnastyka z muzyką; Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz; ćwiczenia rytmiczno – metryczne; ćwiczenia agogiczno – dynamiczne; ćwiczenia głosowo – słuchowe; aktywna stymulacja rozwoju fizycznego dziecka niepełnosprawnego zarówno ruchowo, jak i psychoruchowo.

Stosowanie gimnastyki z muzyką „Nowe rytmy” pozwala:
1. Stworzyć podczas ćwiczeń gimnastycznych radosny nastrój zabawy;
2. Uruchomić wszystkie grupy mięśni w czasie 30 minut ćwiczeń;
3. Indywidualnie dozować ruch u dziecka, w zależności od jego potrzeb w danej chwili;
4. Kształcić u dzieci poczucie własnej wartości, niezależności.

Metoda ta pozwala :
* Wczuwać się w swoje ciało;
* Próbować zrozumieć zależności, jakie nim rządzą;
* Być samodzielnym, a jednocześnie przystosować się do grupy;
* Nauczyć się ruchów użytecznych poprzez naśladowanie nauczyciela;
* Kreować siebie, tworzyć własne układy ruchowe;
* Kształtować i wzmacniać poczucie pewności siebie;
* Odczuwać zaufanie do siebie i innych;
* Nauczenie się samooceniania;
* Kształtować poczucie odpowiedzialności za siebie i innych ćwiczących.

Wszystkie zabawy ruchowe oparte są na zasadach:

1. stopniowania wysiłku,
2. wszechstronności ruchu,
3. zmienności ruchu.

MDS – Metoda Dobrego Startu wg Marty Bogdanowicz

W Ośrodku stosowane są elementy tej metody, w formie zabaw i gier ruchowych, w całości „Piosenki do rysowania” oraz „Od piosenki do literki”. Stosowana MDS pozwala na rozwinięcie umiejętności dydaktycznych, daje poczucie integracji z grupą, zapewnia poczucie stabilności, wzmaga aktywność, uruchamia pomysłowość, kształtuje większą świadomość swojego ciała i możliwości ruchu z nim związanego.

Inne ćwiczenia stosowane w Ośrodku to:

Ćwiczenia typowo muzyczne, tj. śpiew, gra na instrumentach, muzykowanie naturalne.
Ruch – inspirowane muzyką zabawy rytmiczne, sytuacyjne, z rekwizytami oraz ruchowe interpretacje piosenek i tańce.
Mowa – zrytmizowane wyrazy, grupy wyrazów i zadania z akompaniamentem naturalnym i perkusyjnym, mowa ekspresyjna i komunikacyjna.
Ćwiczenia te pozwalają na zmniejszenie napięć psychofizycznych, odprężenie, radość, wyzwolenie i rozładowanie zablokowanej energii, uporządkowanie hamowanych emocji, zmniejszenie defektów mowy, rozwój twórczości własnej. Wszystkie proponowane metody i formy stwarzają warunki do polisensorycznego pobudzenia – angażują słuch, wzrok, dotyk i ruch. Dostarczają kompensującej satysfakcji oraz wpływają korygująco.