Kynoterapia

Kynoterapia to naturalna metoda wspomagania w leczeniu i rehabilitacji przy pomocy psów, mająca na celu przywrócenie zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkim ludziom, którzy tego potrzebują – chorym, niepełnosprawnym, starszym i samotnym.

Nie, od dziś wiadomo, że kontakt ze zwierzęciem ma na człowieka zbawienny wpływ. Psy szczególnie nadają się do działań terapeutycznych. Już samo przebywanie z psem powoduje poprawę samopoczucia, a jeśli kontakt ten jest odpowiednio planowany i monitorowany, może przynieść wiele korzyści:

• poprawa ogólnej kondycji psychicznej i fizycznej,
• budowanie pozytywnego nastawienia,
• usuwanie barier psychicznych, społecznych i izolacji, nawiązywanie kontaktów ze światem, aktywizacja,
• wspomaganie

w rozwoju fizycznym i umysłowym,
• naturalne
wyciszenie, harmonia i równowaga psychiczna,
• pomoc w za
burzeniach koncentracji uwagi,
• wspomaganie rehabilitacji m.in. dzieci niewidomych, głuchoniewidomych, autystycznych, z upośledzeniem umysłowym i mózgowym porażeniem dziecięcym,
• socjalizacja człowieka i psa