Indywidualna stymulacja słuchu Dr K. Johansena IAS.

Metoda stworzona przez duńskiego nauczyciela i psychologa dr Kjelda Johansena. Program Johansena posiada szeroki zakres indywidualizacji. Obejmuje różne aspekty stymulacji muzycznej, o których wiadomo, że wpływają na liczne połączenia mózgowe. Metoda ta skierowana jest dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Zalecana jest przy problemach osób:
z opóźnionym rozwojem mowy;
z dysleksją;
z ADHD i zaburzeniami koncentracji uwagi;
z autyzmem;
z porażeniem mózgowym;
z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki;
z zaburzeniami uwagi słuchowej;
z zaburzeniami percepcji słuchowej.

Program metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena wpływa nie tylko na słuch ale również usprawnia:
uwagę i koncentrację;
rozumienie mowy;
artykulację;
komunikację;
prawidłową pisownię;
czytanie;
koordynację ruchów;
motorykę;
harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała;
samoocenę;
wpływa na postępy w rozwoju i nauce.