Hipoterapia

Hipoterapia to jedna z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. Jest to forma rehabilitacji psychoruchowej, wieloprofilowej, oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę.

„Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego.”

w trakcie zajęć następuje normalizacja napięcia mięśniowego (wywołana łagodnym rytmicznym kołysaniem podczas chodu konia oraz ciepłem jego ciała), kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu, hamowanie odruchów patologicznych (przez odpowiednie ułożenie lub posadzenie dziecka na koniu), doskonalenie równowagi i koordynacji wzrokowo ruchowej, a także orientacji w przestrzeni (konieczność utrzymania się na ruchomym podłożu), poprawa reakcji obronnych (opieranie rąk na grzbiecie konia), stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych, rozwijanie pozytywnych kontaktów emocjonalnych.