Sensoplastyka

Sensoplastyka „to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat”, opiera się na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych. Autorką zajęć Sensoplastyka  jest  Izabela Anna Stefańska.

Podstawowym celem zajęć z zakresu Sensoplastyka jest wspieranie rozwoju dziecka poprzez tworzenie odpowiedniej przestrzeni do organizacji procesu twórczego.  Materiały wykorzystywane na zajęciach to naturalne produkty spożywcze, ekologiczne i biodegradowalne.  W całości bezpieczne dla uczestników zajęć. Sensoplastyka ma ogromny wpływ na całościowy rozwój organizmu. Wpływa na zmysły węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Oddziaływanie na receptory wszystkich zmysłów wpływa na tworzenie się nowych połączeń nerwowych w mózgu.

Zajęcia Sensoplastyka wpływają na:

  • budowanie świadomości ciała i otaczającego środowiska,
  • rozwój umiejętności współdziałania w grupie,
  • usprawnianie motoryki ręki a co za tym idzie rozwój mowy( ośrodki w mózgu odpowiadające za mowę znajdują się blisko ośrodków odpowiadających za motorykę małą),
  • wspieranie rozwoju zmysłów,
  • rozwój emocjonalny oraz samodzielność,
  • rozwój kreatywności i twórczego myślenia, wyobraźni,
  • rozwój ekspresji twórczej, satysfakcji z kreatywnego działania,
  • umiejętność wychodzenia ze schematycznych zachowań, realizacji własnych pomysłów,
  • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
  • poznawanie nowych form artystycznych,