Program Językowy Makaton

Program językowy Makaton jest to jedna z wielu metod AAC wspomagająca i alternatywne sposoby porozumiewania się. Autorką polskiej wersji Programu Makaton jest dr Bogusława B. Kaczmarek. Podstawą programu są proste gesty i rysunki graficzne. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się, symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania. Program skierowany jest do zarówno do dzieci jak i dorosłych, mających trudności w komunikacji. Wybór formy gestu lub symbolu zależy od indywidualnych potrzeb i umiejętności osoby korzystającej z metody. Gesty i symbole mogą być łączone z innymi systemami AAC.