Elementy Metody Czytania Globalnego

Twórcą metody czytania globalnego jest Amerykanin Glenn Doman. Metoda ta rozwija i pogłębia ważne procesy umysłowe – pamięć, spostrzegawczość, umiejętność analizy wzrokowej, uwagę. Czytanie globalne wspaniale rozwija prawą półkulę mózgu, która wykorzystywana jest w niedostatecznym stopniu, a odpowiada za tak ważne procesy jak intuicyjny, nieschematyczny sposób rozumowania, a także pamięć wzrokową. Podczas czytania globalnego dziecko rozpoznaje i nazywa cały wyraz, nie wnikając w jego strukturę i nie znając liter. Jest to czytanie globalne, cało wyrazowe. Czytając w ten sposób, dziecko nie zastanawia się i nawet nie wie jeszcze, że wyraz składa się z liter. W pewnym momencie uczeń uświadamia sobie złożoną strukturę wyrazu. Metoda ta jest etapem przejściowym między nieczytaniem i czytaniem zwyczajnym, pozwalającym łatwiej i szybciej opanować to drugie. Czytanie globalne polega na prezentacji dziecku plansz z wyrazami. Nie ma sztywnych zasad w jaki sposób i gdzie mają odbywać się te „zajęcia”. Jedyną zasadą tej metody jest aby „czytanie” odbywało się w swobodnej, niestresującej atmosferze. A dziecko powinno być skupione i zainteresowane przedstawianym materiałem.