Aktualności

Więcej o: Wojewódzki etapu konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” – rozstrzygnięty.

Wojewódzki etapu konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” – rozstrzygnięty.

12 października 2020 r, w Oddziale Zachodniopomorskim PFRON, Wojewódzka Komisja Konkursowa XVIII edycji Ogólnopolskiego konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” wybrała laureatów w pięciu kategoriach.

Nasz Damian Moliński w KATEGORII FOTOGRAFIA zajął miejsce I, natomiast w kategorii MALARSTWO I WITRAŻ, miejsce II, Marcin Pawłowski i Maciej Jurek
Gratulujemy i czekamy na wyniki ogólnopolskie.

Gala Wojewódzka i Wernisaż odbędzie się 22 października o godz. 10:00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Kopernika 12.

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/wojewodzki-etapu-konkursu-sztuka-osob-niepelnosprawnych-rozstrzygniety

Program Rehabilitacji 25+

Rehabilitacja 25 + zmierza do wszechstronnego rozwoju każdego beneficjenta, poprawy zaradności osobistej, sprawności ruchowej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego.
Działania podejmowane podczas trwania programu to między innymi: działania usprawniające manualnie, rozwijanie umiejętności artystycznych (np. malowanie, tworzenie biżuterii, nauka szycia na maszynie, zajęcia stolarskie).
Nasi beneficjenci brali udział w różnych konkursach okolicznościowych i prezentowali swoje prace. Ważnym działaniem terapeutycznym jest także uspołecznianie naszych uczestników, które pomaga w rozwijaniu samodzielności, uczy wzajemnej pomocy w różnych sytuacjach, uczy zaradności osobistej oraz współpracy w grupie.
Podczas trwania programu uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w terapii kuchennej. Doskonalili rozwijanie posiadanych umiejętności w planowaniu, gospodarowaniu pieniędzmi. Wykonywali samodzielnie zakupy, przygotowywali proste i smaczne posiłki. Wyrabiali nawyki dbania o higienę osobistą.
Uczestniczyli również w różnego typu wyjazdach rekreacyjnych typu: kawiarnie, restauracje, kino, teatr, muzeum. Brali udział w zorganizowanych wykopkach, które zakończone były pysznym poczęstunkiem. Nasi beneficjenci uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych z okazji świąt, urodzin i innych okoliczności.

Rehabilitacja 25 plus

PSONI Koło w Pyrzycach przystąpiło do realizacji II edycji Pilotażowego Programu „Rehabilitacja 25 plus”. Termin realizacji : 01.09.2019-30.06.2020.

Uczestnikami programu mogą być absolwenci Ośrodków Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczych, Niepublicznych Szkół Przysposabiających do Pracy w wieku powyżej 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacja społeczną w placówkach dziennej aktywności. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość udziału w programie osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 23 roku życia.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie, w celu uzyskania informacji zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia: Nowielin 40 lub kontaktu telefonicznego: 91 5777874. Program jest otwarty dla uczestników przez cały okres jego realizacji.

Realizacja Programu możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAPRASZAMY