Podsumowanie PTTK Ziemi Pyrzyckiej

6 lutego (wtorek) 2024 roku w Nowielinie w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach odbyło się uroczyste podsumowanie XXIV edycji konkursu na Najaktywniejsze Koło Krajoznawczo-Turystyczne w roku 2023.
Swoją obecnością spotkanie zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, władze ROS PTTK w Szczecinie, zarząd PTTK Ziemi Pyrzyckiej, najaktywniejsi opiekunowie Kół PTTK i najaktywniejsi uczniowie.
Na posiedzeniu zarządu Klubu PTTK Ziemi Pyrzyckiej dokonano podsumowania XXIV edycji konkursu.
I miejsce SP Brzesko
II miejsce SP w Pyrzycach im Janusz Korczaka
III miejsce SP z OI Pyrzyce
IV miejsce Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach
V miejsce SP Mielęcin
VI miejsce ZS Lipiany
VII miejsce SP Okunica
VIII miejsce Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielęcinie
IX miejsce Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowielinie i w Pyrzycach
X miejsce Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Nowielinie
Gratulujemy wszystkim i dziękujemy za przybycie.