Podsumowanie PTTK

Dnia 23 stycznia 2023 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pyrzycach odbyła się XXIII Edycja konkursu na „Najaktywniejsze turystycznie SKKT w Powiecie Pyrzyckim w 2022r.” Nasze Stowarzyszenie reprezentowały placówki: OREW, który zajął 10. miejsce, WTZ, zajął miejsce 9. oraz ŚDS z miejscem 7. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom rajdów.

Zapraszamy na nasz FB