Program Rehabilitacji 25+

Rehabilitacja 25 + zmierza do wszechstronnego rozwoju każdego beneficjenta, poprawy zaradności osobistej, sprawności ruchowej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego.
Działania podejmowane podczas trwania programu to między innymi: działania usprawniające manualnie, rozwijanie umiejętności artystycznych (np. malowanie, tworzenie biżuterii, nauka szycia na maszynie, zajęcia stolarskie).
Nasi beneficjenci brali udział w różnych konkursach okolicznościowych i prezentowali swoje prace. Ważnym działaniem terapeutycznym jest także uspołecznianie naszych uczestników, które pomaga w rozwijaniu samodzielności, uczy wzajemnej pomocy w różnych sytuacjach, uczy zaradności osobistej oraz współpracy w grupie.
Podczas trwania programu uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w terapii kuchennej. Doskonalili rozwijanie posiadanych umiejętności w planowaniu, gospodarowaniu pieniędzmi. Wykonywali samodzielnie zakupy, przygotowywali proste i smaczne posiłki. Wyrabiali nawyki dbania o higienę osobistą.
Uczestniczyli również w różnego typu wyjazdach rekreacyjnych typu: kawiarnie, restauracje, kino, teatr, muzeum. Brali udział w zorganizowanych wykopkach, które zakończone były pysznym poczęstunkiem. Nasi beneficjenci uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych z okazji świąt, urodzin i innych okoliczności.