NASZ BEZPIECZNY WTZ

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach z siedzibą w Nowielinie realizuje Umowę zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestnikom zajęć prowadzonych przez warsztat terapii zajęciowej oraz zajęć prowadzonych w ramach zadań zlecanych przez PFRON (art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Założeniem programu jest wsparcie WTZ-ów w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii oraz prowadzeniu zajęć z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi. Uzyskane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz na środki dezynfekcyjne i niezbędne wyposażenie potrzebne do prawidłowego ich stosowania. Dzięki temu możliwy był zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji , a także przedmiotów wykorzystywanych w ramach codziennej dezynfekcji takich jak ozonatory powietrza oraz bezdotykowe stacje do dezynfekcji dłoni. Otrzymane środki są dla nas ogromnym wsparciem, które pozwala nam na codzienną, bezpieczną pracę.

Więcej o: Wojewódzki etapu konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” – rozstrzygnięty.

Wojewódzki etapu konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” – rozstrzygnięty.

12 października 2020 r, w Oddziale Zachodniopomorskim PFRON, Wojewódzka Komisja Konkursowa XVIII edycji Ogólnopolskiego konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” wybrała laureatów w pięciu kategoriach.

Nasz Damian Moliński w KATEGORII FOTOGRAFIA zajął miejsce I, natomiast w kategorii MALARSTWO I WITRAŻ, miejsce II, Marcin Pawłowski i Maciej Jurek
Gratulujemy i czekamy na wyniki ogólnopolskie.

Gala Wojewódzka i Wernisaż odbędzie się 22 października o godz. 10:00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Kopernika 12.

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/wojewodzki-etapu-konkursu-sztuka-osob-niepelnosprawnych-rozstrzygniety

Program Rehabilitacji 25+

Rehabilitacja 25 + zmierza do wszechstronnego rozwoju każdego beneficjenta, poprawy zaradności osobistej, sprawności ruchowej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego.
Działania podejmowane podczas trwania programu to między innymi: działania usprawniające manualnie, rozwijanie umiejętności artystycznych (np. malowanie, tworzenie biżuterii, nauka szycia na maszynie, zajęcia stolarskie).
Nasi beneficjenci brali udział w różnych konkursach okolicznościowych i prezentowali swoje prace. Ważnym działaniem terapeutycznym jest także uspołecznianie naszych uczestników, które pomaga w rozwijaniu samodzielności, uczy wzajemnej pomocy w różnych sytuacjach, uczy zaradności osobistej oraz współpracy w grupie.
Podczas trwania programu uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w terapii kuchennej. Doskonalili rozwijanie posiadanych umiejętności w planowaniu, gospodarowaniu pieniędzmi. Wykonywali samodzielnie zakupy, przygotowywali proste i smaczne posiłki. Wyrabiali nawyki dbania o higienę osobistą.
Uczestniczyli również w różnego typu wyjazdach rekreacyjnych typu: kawiarnie, restauracje, kino, teatr, muzeum. Brali udział w zorganizowanych wykopkach, które zakończone były pysznym poczęstunkiem. Nasi beneficjenci uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych z okazji świąt, urodzin i innych okoliczności.