Pyrzycka Szybka Dycha

Wybiegajmy dzieciom nowe, kolorowe Przedszkole Specjalne „Puchatek”!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach Nie izoluj mnie remontuje budynek przy ulicy Poznańskiej 1 w Pyrzycach, który ma być przeznaczony dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek”, gdzie również prowadzone jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Częściowy remont budynku udało się Stowarzyszeniu przeprowadzić z własnych zgromadzonych środków. Pomocy potrzebują do prowadzenia dalszych prac remontowych – ściany, podłogi, okna na piętrze. Stowarzyszenie udziela wsparcia coraz większej liczbie dzieci z niepełnosprawnością. Dlatego też potrzebuje nowego miejsca. Stowarzyszenie opieką specjalistyczną obejmuje 55 dzieci i ich rodziny. Najmłodszy uczestnik ma 2 miesiące, a najstarszy 8 lat. Pomóż im w remoncie budynku, aby jak najszybciej mogli przenieść się do nowego, kolorowego przedszkola.