WTZ

Warsztat terapii zajęciowej w Nowielinie i Pyrzycach

ma na celu stworzyć osobom niepełnosprawnym intelektualnie, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warsztat terapii zajęciowej w Nowielinie i Pyrzycach jest placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, a czas trwania zajęć wynosi 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Warsztat otwarty jest w godzinach od 700 do 1500, pięć dni w tygodniu. Wszyscy uczestnicy dowożeni są do warsztatu transportem wynajmowanym i od marca 2005 jednym busem będącym własnością Stowarzyszenia. Na zajęcia do Warsztatu uczęszczają osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w wtz .Do Warsztatu uczęszczają osoby z powiatu pyrzyckiego z następujących miejscowości: Pyrzyce, Mielęcin, Lipiany, Skrzynka, Wołczyn, Mechowo, Obromino, Kosin, Jesionowo, Okunica, Obryta, Żabów, Parsów, Babin. Busy dowożące uczestników do Warsztatu, przemierzają dziennie około 400 km .

Zajęcia w warsztacie odbywają się w 6 pracowniach:

  • pracownia komputerowo-poligraficzna
  • pracownia ceramiczna
  • pracownia krawiecka
  • pracownia stolarni
  • pracownia gospodarstwa domowego
  • pracownia plastyczno-artystyczna

Zadaniem warsztatu jest prowadzenie dwóch podstawowych form rehabilitacji: społecznej i zawodowej. Celem rehabilitacji społecznej jest włączenie osoby niepełnosprawnej we wszystkie przejawy życia społecznego, by mogła być i czuć się użytecznym, być w pełni wartościowym członkiem społeczności, oraz by mogła korzystać ze wszystkich dóbr przez nią wytwarzanych. Ogólnie mówiąc rehabilitacja społeczna ma na celu jak największe usamodzielnienie. Poprzez wykonywanie szeregu zadań zarówno na rzecz całej grupy warsztatowej jak i na rzecz własnej osoby u naszych podopiecznych wyrabiana jest zaradność osobista i aktywność społeczna. Dzieje się to przy okazji zajęć w poszczególnych pracowniach jak i treningowi samoobsługi (w tym dbałości o higienę osobistą). W wyniku rehabilitacji prowadzonej w warsztacie dzięki treningom społecznym uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu kontaktów interpersonalnych, uczą się nawiązywać kontakty, otwarcie porozumiewać się z otoczeniem, stosować się do reguł, współpracować z innymi a także słuchać i rozumieć innych.