Robotyka

Zajęcia z robotyki to doskonała okazja do rozwinięcia kompetencji informatycznych i technicznych młodych konstruktorów. Zajęcia z robotyki, to również szansa na kształcenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych. W trakcie zajęć z robotyki mali i duzi inżynierowie zdobywają wiedzę z budowy i programowania robotów, a także poznają terminy tj.: przekładnia, prędkość, moc silnika. Zajęcia, choć sprzyjają pracy w grupach, pozwalają każdemu uczestnikowi samodzielnie spróbować swoich sił w konstruowaniu i programowaniu robotów lub innych modeli. Dodatkowe, aktywne formy nauki pozwalają lepiej zrozumieć matematykę i technikę, dlatego dzięki warsztatom z robotyki uczniowie lepiej radzą sobie z codziennymi lekcjami. Samodzielne wykonanie z pozoru trudnych projektów konstrukcyjnych sprawia uczniom wiele satysfakcji i radości oraz zdecydowanie umacnia ich wiarę we własne możliwości.