Rehabilitacja 25 plus

Rehabilitacja 25 plus

PSONI Koło w Pyrzycach realizuje pilotażowy program “Rehabilitacja 25 plus”. Termin realizacji: 01.10.2018 – 31.08.2019 r. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.